Zabezpečení IT systému:

1. Zabezpečení systému včetně komunikačních systémů (mobily, tablety, pevné linky, terminály) spočívá v zabezpečení před útokem crackerů, hackerů, robotů a jiných hrozeb.

2. Zabezpečení proti působení škodlivých programů (viry, červy, trojské koně, spyware, adware a jiné). do této části patří i zaškolení zaměstnanců, aby se chovali v souladu s počítačovou bezpečností a dodržovali zásady bezpečného chování na síti.

3. Zabezpečení informací: spočívá v bezpečném zálohování dat. Záloha dat by měla být vytvořena tak, aby ji neohrozil útočník ani přírodní živelná pohroma (požár, záplavy a jiné). Zálohovaná data je také potřeba chránit proti neoprávněné manipulaci použitím vhodného šifrovacího systému. Záloha dat má být aktuální.


Ohledně bezpečnosti pořádám školení:

Uspořádat školení ohledně bezpečného používání IT + komunikačních prostředků ve firmě i rodině není v dnešní době od věci, je podceňováno a zbytečně se vystavujete riziku. Stačí se dohodnout na termínu a můžeme na tom zapracovat. Metody útoků se neustále vyvíjejí a sebelepší systém Vás není schopen spolehlivě ochránit, nebudeteli dodržovat pravidla a zásady užívání imformační a komunikační techniky.


IT ochrana spočívá ve třech krocích:

1. prevence – ochrana před hrozbami


2. detekce – odhalení neoprávněných (skrytých, nezamýšlených) činností a slabých míst v systému


3. náprava – odstranění slabého místa v systému


Zlepšení počítačové bezpečnosti může zahrnovat následující:

- Omezení fyzického přístupu k počítači pouze pro ty, kteří budou dodržovat bezpečnost při práci s počítačem a daty

- Použití hardwarových zařízení, která vynucují bezpečnostní opatření, což snižuje závislost počítačové bezpečnosti na software (počítačových programech)

- Využití mechanismů operačního systému, která vynucují pravidla chování programů, aby byl omezen rozsah programů, kterým je nutné důvěřovat

- Využití záznamů o změnách v programu (verzování), které je možné využít pro sledování jejich vývoje. [vhodný SW je GIT]

- Pokud budeme mluvit o počítačové bezpečnosti, nesmíme zapomenout na bezpečnost operačního systému, bezpečnostní projekt a bezpečné šifrování (kryptografie).


Ekonomické a právní zabezpečení:

Spočívá ve správné motivaci a postihu zaměstnanců.

A proto mají velké společnosti svoje bezpečnostní techniky, dozor, školící pracovníky a sofistikované vybavení.

Menší společnosti a firmy nic takového nemají, ale nesou stejná rizika a přitom NEMAJÍ z ekonomických důvodů tak složité a důmyslné systémy jako velké společnosti což je pochopitelné. Jsou mnohem více zranitelné a ohrožené a to samé platí o domácnostech.


Samostaná kapitola je nelegální software, přitom je celkem běžná praxe v konkurenčním boji udělit podpásovku a udat konkurenci ( on používá nelegální software ). Zkuste si uhlídat zaměstnance, případně děti, aby si něco nestáhli do počítače, mobilu nebo tabletu.